Härmed kallas alla medlemmar till Astronomisk Ungdoms årsmöte 2016, som kommer hållas den 6 mars kl 12:00 i Häggsalen, Uppsala universitet. Vissa kompletteringar kommer göras i handlingarna inför årsmötet.

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet.

1911239_10201722258080564_678967439_o