Vad är plasma?

Plasma är den fjärde aggregationstillståndet. Solen är den största samlingen av plasma närmast Jorden. Man kan säga att plasma är som en elektrisk gassoppa. Joner bildas då elektronerna separerar från sina kärnor och då övergår ett ämne från gas till plasma. Plasman saknar gasens egenskaper och bildar istället ett magnetfält samt avger ljusfenomen såsom elektromagnetisk strålning.  För att gasen ska övergå i plasma, nästa aggressionstillstånd, krävs energi. ¹

 

Källa: PDF, text

Varukorg