Neutronstjärna

Efter att en supernova sker bildas en vit stjärna. Denna stjärna kollapsar i sin tur under sin egna gravitation och då kan en neutronstjärna skapas. En neutronstjärna består av, precis om namnet tyder på, neutroner. Neutronerna är hårt sammanpressade och därför har en neutronstjärna väldigt hög densitet. De är relativt små med sina cirka 12 kilometer i diameter och är svåra att observera trots sin tyngd. Men det går att hitta dem genom strålningen de sänder ut. ¹

I neutronstjärnans kärna tror man det till största del finns hyperoner och mesoner. Runt om kärnan finns neutroner och ytterst järn. ²

Hyproner är en elementpartikel som har större massa en protoner. De är baryoner som består av minst en sarkvark och resten upp- eller nerkvarkar. Mesoner är subatmonära partiklar och består av en kvark och en antikvarkpartikel. ³

 

 

  1. http://illvet.se/universum/stjarnor/vad-ar-en-neutronstjarna
  2. http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/neutronstjarna
  3. http://www.wikipedia.se
Varukorg