Innebörden av himlakroppar och andra astronomiska begrepp

Vintergatan (bildkälla: feber.se)
Vintergatan (bildkälla: Feber.se)

I en ordbok definieras ordet astronomi som ”läran om himlakropparna”. För att innebörden ska ha någon som helst betydelse måste läsaren vara medveten om vad himlakroppar betyder. För att underlätta framtida inlägg ska jag nedan kortfattat förklara innebörden av en himlakropp och några vanliga begrepp inom astronomi.

En himlakropp är ett naturligt föremål i rymden. Med andra ord är det en kropp utanför jordatmosfären som från jorden är synlig på himlen. Det kan alltså vara allt ifrån en stjärna till en komet.

En stjärna är självlysande och består av plasma (en gasliknande blandning av elektroner, joner, fotoner och neutrala gasmolekyler). Fusionen mellan atomkärnorna i dess inre bidrar till att stjärnan lyser av egen kraft. Energi frigörs och färdas ut i rymden. (Ex. solen). En stjärna kan ingå i en stjärnhop (flera stjärnor nära varandra som är sammanbundna av inbördes gravitation).

En neutronstjärna är resterna av en kollapsad stjärna. Består mestadels av neutroner.

En galax är ett s.k. stjärnsystem som består av massvis med stjärnor. (Ex. Vintergatan). En galax kan ingå i en galaxhop (flera galaxer nära varandra som är sammanbundna av inbördes gravitation).

En nova är en stjärna som under en kort tid (endast några dagar) hastigt ökar i ljusstyrka. Under några månaders tid avtar sedan denna ljusstyrka. Om det istället sker en stjärnexplosion kallar man stjärnan för en supernova. Ljusstyrkan hos en sådan är cirka 100 gånger starkare än hos en vanlig nova.

En nebulosa kallar man diffust lysande gas och stoftmoln. Består av sådant som en stjärna sänder ut i änden av sin livscykel.

En komet är en himlakropp som rör sig i en bana runt solen. Kärnan består huvudsakligen av is, men även av stoft. Kometer som befinner sig på kort avstånd till solen smälter och utvecklar koma, en tunn atmosfär. Koma och kärnan bildar tillsammans huvudet på en ljus kometsvans. 

En asteroid kallas en småplanet som befinner sig mellan Mars och Jupiter i ett s.k. asteroidbälte. Till skillnad från en komet, lyser en asteroid bara med reflekterat ljus.

En meteor är det som i vardagstal kallas ”stjärnfall”. Det är ett kortvarigt ljussken som uppstår när objekt mellan 0,1 – 10 mm tränger in i vår atmosfär och brinner upp.

En meteorid en liten himlakropp som härstammar från asteroider eller kometer. Består av stoft och grus.

En meteorit är den del av meteoriden som klarar sig hela vägen genom jordens atmosfär och slår ner i vatten eller på land.

Källor: Nationalencyklopedin och Definiera.

Varukorg