Det blå ljuset till vänster är reflektions nebulosan NGC 1333, det blått lysande ljuset till höger är nebulosan vdB13 och det gult lysande ljuset uppe i högra hörnet är reflektionsnebulosan vdB12.

Credit: NASA