Solen

(Fotografi på solen av NASA:s Solar Dynamics Observatory)

(Solen sedd från Jorden)

Denna stjärna bildades för ungefär fyra och en halv miljarder år sedan (4,500.000.000). 

Solen har en ofattbar storlek i jämförelse med jorden, men den är fortfarande en mycket relativt ung stjärna som expanderar genom dess ålder. När vi pratar om solens ålder och framtid så kan vi uttrycka det som ”solens livscykel”, där den nu är cirka 4,5 miljarder år och kommer expandera till en så kallad röd jätte, och därefter bli en vitdvärg.

Solen befinner sig i utkanten av vår egna galax (Vintergatan); 26 000 ljusår från Vintergatans centrum och 2,6 ljusår från Vitergatans mittplan. Vad som är mycket häftigt här, är att solen rör sig med en hastighet av 792 000 km/h och med den informationen vet vi att det tar drygt 240 miljoner år för den att förflytta sig ett varv runt Vintergatans centrum.

Vad har solen för nytta egentligen, förutom att den värmer upp jordens atmosfär?

Dess solstrålar är faktiskt en drivande faktor i fotosyntesen som ger upphov och gör att allt liv här på jorden kan utvecklas och leva. Men solen skjuter också ut så kallat ”solvindar” men som tur är så avlänkas detta fenomen av jordens magnetfält och flödar runt magnetosfären istället för att nå atmosfären. Du kanske alltid har undrat vad som orsakar norrsken och sydsken? Det är nämligen så att den elektriska växelverkan mellan solvinden och magnetosfären ger upphov till elektriska strömmar i magnetosfären, vilket i sin tur orsakar fenomenen norrsken och sydsken. Men i väldigt sällsynta fall kan också elkraftsystemen drabbas om det är ovanligt kraftig solaktivitet, och då kan en geomagnetiskt storm bildas och ge störningar, men det händer väldigt sällan.

Men för att verkligen få en liten uppfattning om solens storlek och avståndet till jorden så kan man säga på följande sätt i en jämförelse fast i mindre skala. Om solen motsvarar en ordinär fotboll med en diameter på cirka 22 cm, då jorden är en kula med diametern 2 mm, men som befinner sig på ett avstånd av 24 meter från fotbollen. Månen i denna skala är i skalmodell bara 0,5 mm i diameter, dvs mindre än ett sandkorn.

Fränt visst? Detta var bara lite grundläggande information kring solen. Har massar av fler inlägg på gång, så missa inte dom!

Oscar Westlund, astronomisk föreläsare här hos AU.