Sök till NASA-praktik våren 2019

Nu har årets ansökan till NASA-praktiken våren 2019 öppnat! Du som är universitetsstudent inom matematik, teknik eller naturvetenskap har chansen att få uppleva universums häftigaste praktikplats med bidrag från Rymdstyrelsen som täcker rese-, visum- och praktikkostnader! Sista ansökningsdag är den 15:e juni.

Varje år ger Rymdstyrelsen 2-3 svenska universitetsstudenter möjligheten att delta i NASA:s internationella praktikprogram (NASA I2). Rymdstyrelsens bidrag täcker praktikens kostnad och rese- och visumkostnader värde 10 000 kr. Studenten betalar själv övriga kostnader, inklusive mat och logi. Som deltagare i NASA International Internship Program väntar en 16 veckor lång praktik med start i januari 2019.

Rymdstyrelsen väljer ut 2-5 kandidater, varav 2-3 beviljas delfinansiering av Rymdstyrelsen. Urvalsgruppen på 5 kandidater skickas därefter till NASA, som väljer ut sina praktikanter utefter de behov som finns på de olika NASA-centren.

Ansök genom att skicka in din ansökan här senast 15:e juni. Ansökan ska skrivas på engelska. För att kunna bli antagen till praktiken ska du som söker:

  • studera på kandidat- eller magisternivå inom naturvetenskap, teknik eller matematik.
  • ha ett betyg som motsvarar 3.0 i det amerikanska systemet.
  • visa på intresse för arbete med rymden
  • ha goda kunskaper i engelska.
  • vara svensk medborgare.

Det första urvalet är klart i september, och NASA ger sedan besked om vilka som blir antagna till programmet i oktober eller november. Du kan läsa mer om praktikmöjligheten här.

Varukorg