AU:s högtidliga 10-årsjubileumsbankett

År 2022 var året som Astronomisk Ungdom fyllde 10 år. Det uppmärksammades på flera sätt, inte minst när vi på Skansen fick emot av fana av HM Konungen i samband med nationaldagen. För att avsluta jubileumsåret på topp, kulminerade det i en stor jubileumsbankett i Uppsala i december. Med detta blogginlägg vill vi bevara minnet av en fantastisk kväll och göra det tillgängligt för alla i AU.

Jubileumsgruppens bankett-kommitté
Planeringen inför jubileumsåret 2022 började redan sommaren 2021. Jubileumsgruppen beslutade att jubileumsåret utöver många mindre händelser skulle innehålla tre större satsningar: en film, en bok och en bankett! Bankett-kommittén bestod av Linnéa Rosenbecker, Robin Djerv, Louise Drevinger, Kajsa Toftner och Mikael Ingemyr. De höll sitt första möte i januari 2022 och fram till december 2022, tiden för banketten, höll de ytterligare ca 15 Zoom-möten för att förbereda varenda liten detalj.

Inbjudan
Jubileumsbanketten var till för alla som AU betytt något för eller som gjort något för AU över de senaste 10 åren. Efter ett gediget sökande i arkiven sammanställdes en lista över alla personer som platsade i någon av kategorierna:

  • Är eller varit förtroendevald i AU
  • Är eller varit förtroendevalda i en medlemsförening ansluten till AU
  • Är eller varit ideellt engagerad i en arrangörsgrupp för en AU-verksamhet, såsom läger eller forskarskola
  • Alla som deltagit i Rymdforskarskolan
  • Representanter för partners och bidragsgivare
  • Hedersledamöter
  • HM Konungen

Totalt skickades inbjudningskort ut via brev till ca 600 personer. På kuvertet fanns även en infotext or qr-kod med inbjudan till vår alumniförening, Aulumni, så att även de som inte har möjlighet att delta i jubileumsbanketten får inbjudan till vårt fina alumninätverk.

Fördrink & mingel
Hela 170 personer anmälde sig till jubileumsbanketten! Det var fler än av kommittén hade hoppas på, så det var fantastiskt roligt. Vi samlades i biblioteket på Östgöta nation i Uppsala och återsåg fler AU-vänner än någonsin.

Fotovägg
med röd matta. Gästbok

Toastmasters
Hasti och Linnéa

Meny, programblad och sånghäfte

Välkomsttal
Gabriel

Tal av alla tidigare förbundsordföranden
Mikael, jennifer, louise, måns på video

Spex från Skånedistriktets styrelse

Niklas Engelhardt Önnes episka tal

AURORE-1
Esrange/SSC/Aurore, namn i rymden

Videohälsningar
Christer och Anna, Edward Blom

Teaser trailer för AU-filmen, lite om jubileumsboken

Tal av ordföranden för Svenska Astronomiska Sällskapet

Medaljceremoni
vanliga medaljer (vilka fick guld?)

Nya hedersledamöter
Louise Fischer, Theresia Hestad, Robin Djerv och Måns Holmberg.

Jubileumsmedaljen
Finns att köpa i webbshoppen.

Gruppfoto

Wijkmanska blecket

Spex/framträdande
Growling av Leo?

Förbundsstyrelsens spex

Inbjudan till Aulumni

Förbundsordförandens tal
Gabriels tal + sång, heja AU

Tacktal av Observator Marie Rådbo

Liveband och dans

Tack till sponsorer

Varukorg