Nova Stella

Astronomisk Ungdoms lokalförening i Lund

Vilka är vi?

Vi är Nova Stella. En lokalförening till Astronomisk Ungdom. Vi är verksamma i Skåne, och finns till för att främja intresset för rymden hos ungdomar.

Varför heter vi Nova Stella?

Namnet ‘Nova Stella’ är Latin, och betyder ‘Ny Stjärna’.

Vi fick namnet från den skånske astronomen Tycho Brahe, som under 1500-talet upptäckte en supernova i Vintergatan. På den tiden visste man dock inte vad en supernova var, så därför trodde Tycho att det han hade upptäckt i själva verket var en ny stjärna, därav namnet!