Ljus och halvledare

Ljus och halvledare

Ljus är en form av strålning vi nämner fotoner. En foton har en viss våglängd. För att förstå hur fotoner skapas så krävs det att förstå atomen. Atomen är bland annat uppbyggd av en kärna och elektroner, men också av partiklar som kallas hål. Elektronerna närmast...