För ett tag sedan befann jag mig i Genevé och var givetvis tvungen att besöka CERN och LHC (Large Hardron Collider), meckat för partikel- och kärnfysik!

Besöket var nått jag drömt om länge och jag var likt ett barn på julafton; exalterad, nyfiken och ivrig. Hoppade jämfota av glädje och klappade händerna när vi fick en plats på den guidade turen.

Har tidigare varit fascinerad över vad människan kan åstadkomma via vetenskapen, men efter besöket var jag om möjligt ännu mer imponerad av detta paradexempel på internationellt samarbete mellan 60 olika länder. Här har man låtit vetenskapen gå över politiken och konflikter, och istället tillsammans skapat ett fantastiskt centrum för vetenskap, lärande och möjligheter för framtiden.

Det är ett omfattande samarbete som bekostats och byggts av över 10 000 fysiker, flera hundra universitet och laboratorier. Tillsammans har de byggd världens största partikelfysikslaboratorium.

Tunneln där man riktar protonstrålar med energi upp till sju biljoner elektronvolt (!) från varsitt håll är 27 kilometer lång och kräver sin teknik och ingenjörskap. Partiklarna som accelereras till strax under ljusets hastighet hålls på plats i sin bana med hjälp av olika extremt kraftiga magneter och temperaturen i tunneln under kollisioner hålls till 1,9 Kelvin.

Kollisionerna sker vid sex olika platser i acceleratorringen. Två vid ATLAS och CMS, som är generaldetektorer som studerar alla typer av fysik och kan detektera alla typer av partiklar.

Vid ALICE och LHCb, som är något mindre och mer specialiserade fångas resultatet av tunga joners kollisioner, samt partiklar som innehåller b-kvarkar för att studera skillnaden mellan materia och antimateria. Slutligen sker mindre experiment som är inriktade på endast en typ av mätningar vid TOTEM och LHCf.

CERN_LHC

Huvudsyftet är att testa standardmodellen för partikelfysik, och många viktiga experiment och upptäckter görs här. Ni har säkerligen hört talas om deras kändaste upptäckt, Higgsbosonen. I media även kallad ’the God particle’.

En rolig anekdot jag fick höra på en föreläsning efter upptäckten var att dess smeknamn bygger på ett missförstånd som från början var en benämning på den svårfunna partikeln som ’that god damn particle’, eftersom de under lång tid hade svårt att finna den. Så att det skulle vara en ’Gudspartikel’ i sig har det aldrig varit på tal om, utan snarare en svårfunnen rackare.

Observationer av Higgspartikeln kan ge oss ny kunskap om hur elementarpartiklar får egenskaper så som massa, vilket tidigare varit ett mysterium för forskarna. I sökandet efter att förstå vad materia är gjort av och hur dess beståndsdelar påverkar varandra har högenergifysikerna behövt skapa mycket sofistikerade instrument, med teknik som överträffat den vardagliga industriella kunskapen. Mycket av den teknik och kunskap som tagits fram i CERN har påverkat våra vardagliga liv och gjort dem mer effektiva, praktiska och bekväma.

Några direkta produkter till oss i vårat vardagsliv är:

  • Grid, en effektiv datorteknik som först skapades för fysikernas behov av utbyte av data och information i olika format.
  • World Wide Web, baserat på Enquire uppkom från början via Tim Berners-Lee som lade fram ett förslag till ett globalt hypertextprojekt året 1989. Programmet gjordes först tillgängligt inom CERN och spreds sedan via Internet under 1991. Det är ett slående exempel på tekniköverföring från CERN till samhället som drastiskt förändrat vår kommunikation och beteenden i modern tid.
  • Tack vara teknik som utvecklats för forskningen vid CERN har man även kunnat bidra med förbättringar inom cancerterapi, diagnos i tidigare stadier av bland annat bröstcancer och djupliggande tumörer.
  • Detaljerad skanning med PET som ger en bild av funktionen hos organ och den mänskliga hjärnan.
  • Samt värmeisolering i elektriska hushållsmaskiner för att minska värmeförluster, och tack vare kunskaper om ultrahögt vakuum samt metoder för att binda glas till metall kan vakuumplan-solfångare gå till kommersiell verklighet. Förnyelsebara energikällor är ett måste för en hållbar energilösning i framtiden!

Detta är bara några exempel… sett till vad CERN har gett oss, och garanterat kommer fortsätta att ge oss både inom vetenskapen och förbättringar i samhället, så känns det som en väl värd investering!

/Tuvalie Mellin

Är Ni också sugna på ett besök vid CERN?
Ni kan faktiskt åtnjuta både guidad tur ovan mark, samt två mycket bra utställningar helt gratis. För mer information klicka här!

För fler intressanta artiklar om rymden besök gärna Örebro Astronomi