Rymdforskarskolan, dag 11 – förberedelser inför avslutningen och livet som doktorand

Hej alla framtida kosmologer och astronauter! Vi heter Monti och Isabell och ska nu berätta om vår näst sista dag på den fantastiska rymdforskolan. Denna dag var lite speciell av flera anledningar, för det första bestod den till största del av förberedelser inför avslutningsseminariet och dessutom var det ju som sagt den näst sista dagen vilket innebar att äventyret närmade sig sitt slut…

Nästkommande dag (den sista) väntade ett seminarium där vi, inför sponsorer och familj, skulle presentera vad vi lärt oss. Vi hade delats in i olika grupper med avseende på områden, exempelvis pratade Montis grupp om stjärnor, galaxer och kosmologi medan Isabells grupp föreläste om förutsättningar för liv i rymden – mycket intressanta ämnen! Dagen började med att Mikael och Tomas föreläste om att föreläsa (see what we did there?) för att förbereda oss inför den stora dagen. Bland annat underströks vikten av källkritiskt tänkande och ledigt språk. Sedan fick vi några timmar på oss att arbeta i våra grupper innan det var dags för generalrepetitionen inför handledarna. De körde verkligen med oss (presentationerna skulle vara max (Tegmark) 5 minuter – inte 5 minuter och 12 sekunder…) men de hade enbart goda avsikter och presentationerna blev verkligen helt fantastiska. Ärligt talat – när det gäller gruppsamarbetena så hade vi våra upp- & nedgångar men slutresultaten blev undantagslöst storartade.

Som välbehövlig paus från de intensiva förberedelserna fick vi lyssna på doktoranden Björn. Han var verkligen inte vad vi hade förväntat oss och krossade alla fördomar gällande doktorander! Föreläsningen handlade främst om livet som doktorand men även om hans forskning kring gammablixtar(!). Där och då bestämde sig nog 90% av klassen (elever och handledare) för att doktorera i framtiden… Det om något återger hur rolig, pedagogisk och allmänt peppande han var!

Stämningen under dagen var både kärleksfull och dyster på samma gång. Vetskapen om att vi snart skulle skiljas hängde över oss som ett mörkt orosmoln samtidigt såg vi till att ta vara på vår sista tid tillsammans (på forskarskolan).

Vi träffade helt fantastiska människor under rymdforskolan; deltagare, handledare och föreläsare – ni var nördiga, roliga och helt enkelt oförglömliga.

/Isabell och Monti

Varukorg