Astronomisk Ungdom delar varje år ut ett hedersstipendium till en person som genom särskilda insatser har främjat intresset för och ökat kunskaperna inom astronomi och rymdfart hos barn och ungdomar i Sverige. Årets stipendium tilldelas Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet, och delades ut i samband med AU-konferensen 2017 i Uppsala. 

Det åligger Astronomisk Ungdoms förbundsstyrelse att varje år utse en hedersstipendiat som genom särskilda insatser verkat för att främja intresset för astronomi och rymdfart hos barn och unga i Sverige. Genom stipendiet vill Astronomisk Ungdom belöna särskilt betydelsefulla insatser och uppmuntra till fortsatt engagemang för unga med rymdintresse.

2017 års hedersstipendium tilldelades Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, med motiveringen:

Ulf Danielsson har, i sin roll som teoretisk fysiker och författare, varit en stor popularisator inom astronomi och fysik. Genom flertalet böcker, artiklar, föreläsningar, debatter och medverkan i radio & TV har han förmedlat sin kunskap om universum till allmänheten på ett inspirerande och tankeväckande sätt, och därigenom väckt såväl nyfikenhet som ett gediget intresse för vidare kunskap om rymden hos ungdomar över hela landet. Att få ta del av Ulf Danielssons filosofiska reflektioner och tankar kring världsrymden och människans plats i den har varit ett sant privilegium för otaliga unga i Sverige.

Stort tack för dina värdefulla insatser, Ulf!

Ulf är en flitig popularisator av astrofysik och kosmologi och har bland annat skrivit böckerna Mörkret vid tidens ände, Stjärnor och äpplen som faller och Vårt klot så ömkligt litet. Stipendiet delades ut under högtidliga former på Ångströmlaboratoriet i Uppsala i samband med AU-konferensen 2017. I publiken fanns ett 50-tal engagerade medlemmar i Astronomisk Ungdom och utdelningen följdes sedvanligt av en föreläsning av stipendiaten. Denna gång handlade det självklart om gravitationsvågor, årets Nobelpris i Fysik.

Förbundsordförande Jennifer Andersson delade ut hedersstipendiet till Ulf Danielsson.

Gruppbild på alla deltagande vid hedersstipendiatens föreläsning.