Bengt Gustafsson tilldelas AU:s hedersstipendium 2021

Astronomisk Ungdom delar varje år ut ett hedersstipendium till en person som genom särskilda insatser har främjat intresset för och ökat kunskaperna inom astronomi och rymdfart hos barn och ungdomar i Sverige. Årets stipendium delades ut den 18:e juli, i samband med stipendiatens egen födelsedag!

Det åligger Astronomisk Ungdoms förbundsstyrelse att varje år utse en hedersstipendiat som vi vill belöna särskilt för betydelsefulla insatser och uppmuntra till fortsatt engagemang för unga med rymdintresse. 2021 års hedersstipendium tilldelades Bengt Gustafsson, professor emeritus i astrofysik vid Uppsala universitet, med motiveringen:

Som svensk astronom och astrofysiker har Bengt Gustafsson genom sin forskning bidragit till kunskapen om kosmos och inspirerat unga som gamla till att omfamna universum och dess fascinerande natur. Han har med sin ikoniska röst på ett fängslande sätt spridit sitt brinnande engagemang för vetenskap i offentliga sammanhang genom radio, TV och populära föredrag. Med sina tidlösa litterära verk har Gustafsson gjort astronomin tillgänglig i ett populärvetenskapligt format för dagens såväl som framtida generationer av unga.

Bengt fick besök på sin födelsedag utav halva förbundsstyrelsen.
Bengt överlämnade ett exemplar av sin senaste bok till AU:s bibliotek.

Bengts intresse och engagemang för astronomi började redan som ung. När han var barn byggde han sitt eget teleskop, och under gymnasietiden engagerade han sig i Matematisk-naturvetenskapliga föreningen, MNF, vid det som idag är Katedralskolan i Uppsala, och där drev föreläste han om astronomi för sina jämnåriga och anordnade observationskvällar i observatorieparken.

Bengt blev sedermera professor i astronomi i Stockholm 1983 och sedan i Uppsala 1987, innan han blev professor emeritus 2012. Han är ledamot av Kungliga Vetenskapssamhället i Uppsala, Kungliga Vetenskapsakademien, samt de norska och danska vetenskapsakademierna. Han är filosofie hedersdoktor vid Universitetet i Oslo, teologie hedersdoktor vid Uppsala universitet, har tagit emot H. M. Konungens medalj av 8:e storleken i Serafimerordens band, han har mottagit KTH:s stora pris, han har asteroiden 5498 Gustafsson namngiven efter sig, och mycket annat.

Men utöver akademiska meriter och utmärkelser så är det inom popularisering som Bengt verkligen märker ut sig. Han har skrivit flera böcker, bl.a. Kosmisk resa (1984), Svarta hål: teorierna, upptäckterna, människorna (2015), och Vägvisare mot det okända: minnesbok för nya forskare (2021). Han har ofta förekommit i TV och radio, inte minst med programmet Sfärernas musik – en kosmisk musikalisk resa som kom i 10 avsnitt i Sveriges radio år 2015. Kring hans populära föredrag kan nämnas att Bengt var en av föreläsarna under AU:s allra första läger; Ungdomens Star Party i Uppsala våren 2013.

För Bengts livslånga gärning för alla de saker som AU vill uppmärksamma och belöna med sitt hedersstipendium så var det förbundsstyrelsens ära att utse honom till 2021 års mottagare. Stort grattis, Bengt, och tack för allt du gjort och fortsätter att göra för astronomin!

Bengt signerade ett exemplar av sin senaste bok och donerade den till AU:s rymdbibliotek.
Bengt föreläste senare under AU-konferensen 2021 i mitten av december i Uppsala.
Varukorg