Peter Nilson-sällskapet höll årsmöte i Magnethuset

Peter Nilson-sällskapet är ett litterärt sällskap tillägnat författaren och astronomen Peter Nilson. Sällskapet bildades 2021 och är en allmänyttig ideell förening som verkar för att sprida kännedom om Peter Nilson som författare, idéhistoriker och astronom samt att tillgängliggöra hans världar för nya generationer och verka i Peter Nilsons anda – i gränslandet mellan humaniora och naturvetenskap.

Lördagen den 3:e juli höll Peter Nilson-sällskapet sitt första fysiska årsmöte. Mötet gästades av Britt Johanne Farstad, doktor i litteraturvetenskap och Peter Nilson-expert, som höll en dialogisk föreläsning på temat ”berättandet som besvärjelse” i Nilsons böcker. Mira Eklund bjöd därefter på några fysik-/rymdrelaterade sånger. De flesta av Nilsons böcker finns i Magnethusets bibliotek, och i samband med Farstads föredrag donerade hon ett exemplar av sin doktorsavhandling Glaspärlespelaren. Nya världar, etik och androcentrism i Peter Nilsons science fiction-romaner (2013) till biblioteket.

Det är roligt att sällskapet valde Magnethuset uppe vid Stockholms gamla observatorium som plats för sitt årsmöte. För den som är intresserad är det enkelt att gå med sällskapet. Läs gärna mer på www.peternilsonsallskapet.se

Varukorg