På eftermiddagen torsdagen den 15 november träffades ett gäng entusiastiska AU:are för att höra Max Tegmark föreläsa i Aula magna vid Stockholms universitet. Max Tegmark är en världskänd kosmolog och professor vid MIT, som vi i AU har träffat tidigare vid mer än ett tillfälle. Han är även medgrundare till Future of Life Institute, och författare till de populärvetenskapliga böckerna Vårt matematiska universum och Liv 3.0.

Stämningen innan föreläsningen var förväntansfull, och atmosfären i Aula magna gör så att man verkligen känner att man lyssnar till något storslaget. Max Tegmark är en fantastisk talare; han hänförde och engagerade publiken under hela föreläsningen.

Föreläsningen handlade om Tegmarks nya bok, Liv 3.0, och var en inblick i hur vi bör förhålla oss till artificiell intelligens. Enligt Tegmark är artificiell intelligens ett fantastiskt verktyg, och ett som utvecklas enormt just nu. Till skillnad från hur mänskligheten tidigare gått tillväga när vi gjort tekniska framsteg finns det dock i fallet artificiell intelligens mindre marginal för att göra fel. När vi uppfann bilen kom säkerhetsbältet, krockkuddar och trafikljus efteråt. Så kan vi enligt Tegmark inte göra med AI, vi måste vara väl förberedda innan vi introducerar en superintelligens till vårt samhälle som det ser ut idag. Axel Öhman Wiberg, en av de AU:are som befann sig på Aula magna, beskrev det hela som “en upplysande föreläsning, som både tog upp möjligheterna och farorna med artificiell intelligens”. För att illustrera de konsekvenser en oansvarsfull AI-utveckling kan ha visade Tegmark videon Slaughterbots som publicerades med syfte att pusha för att förbjuda autonoma vapen. Videon var mycket sevärd (men obehaglig), och jag rekommenderar alla som tycker detta ämne är intressant att kolla in den.

Medlemmar i Astronomisk Ungdom tillsammans med Max Tegmark.

När föreläsningen var över uppmuntrade Tegmark alla med frågor att komma fram till scenen och diskutera dem med honom. Såklart var vi astronomiska ungdomar först fram. När vi berättade att vi var från AU beklagade han att föreläsningen inte hade ett särskilt rymdrelaterat innehåll, men vi försäkrade honom att vi var nöjda ändå.

Två av de AU:are som var med under föreläsningen var Niklas Engelhardt Önne och Miranda Jäderling, som båda två var med och startade upp och för närvarande sitter i styrelsen för BLAST (Blackebergs Astronomiförening). Som en före detta Blackebergelev var Tegmark glad att höra att skolan hade fått en astronomiförening, något han berättade inte hade funnits på hans tid (Även om han berättade att han var med och startade sällskapet Tycho Brahes vänner på skolan, men den hade en inriktning mot mat och dryck i rikliga mängder snarare än mot astronomi…). Han frågade oss alla om vi var gymnasieelever, när vi svarade ja utbrast han “Då är ju ni framtiden!” Han uttryckte även att det är otroligt roligt att så många unga är intresserade av forskning, och engagerar sig i att gå på föreläsningar.

Det var en fantastisk, lärorik och inspirerande eftermiddag, och jag rekommenderar alla att ta del av föreläsningen via YouTube!

Miranda Jäderling, Max Tegmark och Niklas Engelhardt Önne, alla nuvarande eller tidigare elever vid Blackebergs gymnasium.