Årskrönika: Astronomisk Ungdoms 2016

Gott nytt år, alla astronomiska ungdomar där ute! Här kan du läsa 2016 års årsresumé ur mitt perspektiv som förbundsordförande för Sveriges mest fantastiska ungdomsförbund, Astronomisk Ungdom. Det har varit ett år präglat av en oerhörd positiv utveckling för vår organisation, och jag ska nu försöka sätta ord på utvecklingen jag sett och lett i egenskap av förbundsordförande.

Det är nyårsafton. Snart kommer hela världen att säga adjö till 2016 för att sedan förväntansfullt ta sig an 2017. Det är ett nytt AU jag blickar tillbaka till jämfört med förra året. Tidigare förbundsordförande Mikael Ingemyr skrev för precis ett år sedan att 2015 var året då allting hände. Det må vara sant, men 2016 har varit minst lika händelserikt. Om 2015 var året då allt hände, så var 2016 är året då det hände ännu mer.

Januari 2016. Astronomisk Ungdom har 1342 medlemmar och 7 medlemsföreningar; Astronomiska Föreningen i Uppsala, SIRIUS i Stockholm, GAUSS i Göteborg, Nova Stella i Lund, LASER i Kiruna, den nationella temaföreningen Unga Astrofotografer och Riksföreningen. Samtliga föreningar drivs av otroligt kompetenta och drivna styrelser, och så har det fortsatt under året. Jag vill rikta ett stort tack till Josefine Nittler, Oscar Bergqvist, Magdalena Eriksson, Winnie Lu, Sofia Larsson och Linnéa Lööf, ordförande för respektive förening. Era insatser för att främja astronomiintresset i Sverige, tillsammans med era styrelser och aktiva medlemmar, är enastående och en viktig del i att ge unga möjligheter att utveckla sitt rymdintresse på fritiden på samma sätt som det alltid funnits möjligheter att spela fotboll eller schack.

Så kom tillslut december 2016. Medlemstalet har fördubblats och 8 nya föreningar har anslutit sig till förbundet. Astronomisk Ungdom har drygt 2600 medlemmar och 15 medlemsföreningar. Vi har ett kansli med anställd personal, och vi har för första gången beviljats statligt organisationsbidrag på nära 1.2 miljoner kronor. Hur kunde vi nå hit på så pass kort tid? Jo, tack vare fantastiska arbetsinsatser av nära 100 ideellt aktiva medlemmar! Berättelsen följer här nedan:

Den första januari 2016 tillträdde Astronomisk Ungdoms allra första anställda medarbetare, Frida Backjanis, som föreståndare för Astronomicentrum, ett nationellt resurscentrum för astronomi som drivs av Astronomisk Ungdom. Fram till november arbetade hon med att rekrytera och handleda ideella föreläsare och utveckla material som ska stödja lärare i deras astronomiundervisning. Många skolor har sedan dess fått besök av eldsjälar i AU som vill vara med och bidra till att både kvalitet och kvantitet på astronomiundervisningen i svenska skolor ökar, och jag vill rikta ett stort tack till alla er som varit med och arbetat för detta. Ett speciellt tack vill jag rikta till till Frida Backjanis, som stått för en fantastisk insats som första föreståndare för resurscentret.

Samtidigt gick 2016 års Norrskensläger av stapeln i Kiruna, med Theresia Hestad som projektledare. AU:s egen lägerlegend Robin Djerv deltog sedvanligt, och skulle senare under året komma att gå med i projektgruppen för samma läger ett år senare. Izabella Remmert blev samma månad ny AU:redaktör för våra uppslag i Populär Astronomi. Stort tack för era insatser!

Så kom mars månad och AU:s årsmöte gick av stapeln i samband med astronomilägret Ungdomens Star Party i Uppsala. En helt ny förbundsstyrelse sånär som på mig tillträdde, och jag tog över ordförandeposten från Mikael Ingemyr, AU:s grundare och ordförande under samtliga fyra tidigare mandatperioder. Precis som historiens styrelser har jag fått äran att leda AU:s absolut bästa styrelse hittills, något som jag hoppas alla förbundsordföranden efter mig också kommer att kunna säga. Min vice ordförande, Elias Waagaard, har lett utvecklingen av föreningskonceptet på ett utomordentligt sätt i nära kontakt med alla föreningar. Vi har startat ett gemensamt nätverk, Landsraad, där föreningar och förbundsstyrelse kan kommunicera, stödja varandra och samverka kring viktiga beslut; ett viktigt inslag för att bevara god insyn och demokrati i förbundet trots vår snabba tillväxt. Stort tack för allt värdefullt arbete, Elias!

Under 2016 anslöt sig så 8 föreningar till AU: LUNA i Linköping med den drivna rymdbloggaren Cornelia Ekvall i spetsen, Orion i Örebro ledd av Scott Green, Unga science fiction-sällskapet med sin ordförande Linda-Maria Badéa, Ungdomsföreningen för flyg- och rymdteknik ledd av Hugo Kvanta, alumniföreningen Aulumni, och de tre skolföreningarna KTH Rymdsällskap, VR: Astronomisällskap vid VRG i Djursholm och Föreningen för astronomi och astronautik på Vasaskolan i Gävle. Varmt välkomna till AU och fantastiskt bra jobbat under året, alla!

Även nytillträdde ständige sekreteraren Erik Lundmark-Harrison ska ha en stor eloge för sitt arbete i styrelsen. Han har skött uppdraget med bravur. Detsamma gäller Theresia Hestad, förbundsstyrelsens kommunikatör som lett AU:s marknadsföring under året och bland annat skrivit alla medlemsbrev sedan årsmötet i mars. Otroligt fin insats, Theresia, jag hade inte kunnat få en bättre efterträdare som medlemsbrevskribent.

Sist men absolut inte minst vill jag rikta ett stort tack till årets skattmästare, Louise Fischer. AU:s otroligt snabba tillväxthastighet har ställt stora krav på ansvarsfull hantering av ekonomin, och Louise har på ideella axlar burit ett helt kanslis arbetsbörda. Vår omsättning har på bara ett år ökat från mindre än en halv miljon kronor till sannolikt över 2 miljoner 2017, en otrolig utveckling som hon hanterat utmärkt samtidigt som hon, tillsammans med övriga styrelsen, varit en fantastisk förebild för våra medlemmar. Stort tack, hela förbundsstyrelsen, för att ni förmått leda AU på ett fantastiskt sätt och i nära dialog med föreningar och medlemmar under denna förändringens tid.

Kort efter årsmötet flyttade vi in i vårt alldeles första kansli på KTH Campus och en invigning på kansliet tog plats. Mängder av medlemmar deltog, och så också Christer Fuglesang och årets hedersstipendiat, Andrev Walden. Samtidigt pågick arbetet med årets största nya verksamhet; Rymdforskarskolan 2016. Med förste projektledaren Oscar Larsson vid rodret inleddes samarbeten med KTH Rymdcenter, OHB Sweden, SSC, Swedish Aerospace Industries och Vetenskapens hus, varefter AU:s grundare och tidigare ordförande Mikael Ingemyr tog över projektledarrollen och genomförde Rymdforskarskolan på AlbaNova, KTH, tillsammans med Oscar, Agnes Gårdebäck, Thomas Agrenius Gustafsson och mig. Rymdforskarskolan blev en succé, med besök av bland annat forskarkändisen och kosmologen Max Tegmark från MIT, USA, och ett snyggt reportage i SVT:s Rapport. Stort tack till samtliga elever och samarbetspartners, rektor Christer Fuglesang och alla ni andra som arbetat hårt med Rymdforskarskolan! Denna verksamhet är oerhört viktig för att unga ska få testa på rymdforskning och konceptet kommer att utvecklas på många spännande sätt inför sommaren 2017, något jag ser fram emot med stor glädje och entusiasm.

Under året har sedan ytterligare 3 läger gått av stapeln. I juni arrangerade Yanina Kaira AU:s allra första läger för barn mellan 8 och 12 år. Eftersom konceptet var mycket uppskattat gick reprisen av stapeln redan under hösten, då Sophie Malmberg, Julia Berndtsson och Elis Grönwald arrangerade Rymdläger 2016 för barn i samma ålder. Att vi nu har verksamhet även för våra yngsta medlemmar är otroligt roligt och en tradition väl värd att bevara. Sommarens ungdomsläger, arrangerat av Elvira Granqvist, Winnie Lu och Bibi Redjepova, var också fantastiskt lyckat och ett perfekt avslut på sommaren. Stort tack för era ovärderliga insatser, allihopa! Förhoppningsvis blir 2017 lägrens år, då vår äldsta och mest älskade verksamhet kommer att bli ännu bättre. Tack alla ni som engagerar er i våra läger, föreningar och övriga verksamheter; ert arbete är ovärderligt.

Så kom hösten. AU deltog i Tekniska museets MegaHelg Rymd och slog under Astronomins dag och natt nästan ett eget världsrekord; att släppa ett pappersflygplan från högsta höjden någonsin. Revansch utlovas 2017! Vi lanserade dessutom ett nytt resestipendium för gymnasieelever, Astronomisk Ungdoms Rymdstipendium, och välkomnade två nya rymdbloggare till gemenskapen; Eleonora Svanberg och Tara Zohrevand, två fantastiska unga rymdtjejer som kort därpå deltog i AU:s stora konferens för ideellt aktiva utanför Uppsala. Totalt 35 ungdomar samlades en hel helg för att umgås, ha roligt och lära sig mer om engagemang i Astronomisk Ungdom tillsammans. Det var otroligt roligt att få delta i konferensen och se den fantastiskt fina internkultur som utvecklats inom AU. Våra ledord är glädje och gemenskap kring det egna rymdintresset, någonting vi lever upp till på ett underbart sätt. AU-konferensen är, precis som årsmötet, ett viktigt verktyg för att bevara god insyn och demokrati i förbundet, och det värmer att så många valde att delta. Efter konferensen var vi alla fyllda med motivation och entusiasm inför vårt fortsatta arbete för att främja intresset för astronomi i Sverige!

I december skrev jag under en debattartikel i DN tillsammans med bland annat Christer Fuglesang och riksdagsledamoten Mathias Sundin, och AU:s Eleonora Svanberg deltog i en presskonferens tillsammans med dem. Med detta ville vi bidra till en ökad rymdpolitisk debatt och artikelns mål var bland annat att öka möjligheterna att få en ny svensk astronaut, något som skulle vara ovärderligt för att inspirera och entusiasmera fler barn och unga till att utveckla sitt naturvetenskapliga och tekniska intresse!

I samma veva startades ett alumnnätverk för tidigare engagerade i förbundet; en förening som AU-esquet nog kallas Aulumni. Två nya verksamheter lanserades också; gymnasiekonferensen i astronomi och rymdteknik, Knut Lundmark-dagarna, som kommer att gå av stapeln våren 2018, och Rymdresan 2017 som i sommar kommer att ge många rymdintresserade ungdomar chansen att se den totala solförmörkelsen i USA!

Aktiviteterna i AU 2016 har varit många fler än jag kan nämna här; årets krönika får markera den första då detta inträffar. Vi har tävlat, umgåtts och lärt av och med varandra. Innan årsskiftet hann AU också beviljas statligt organisationsbidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. På bara 4 år har AU gått från att vara en liten nystartad förening till ett stort förbund med nära 3000 medlemmar. Det är en fantastisk period i AU:s utveckling att få vara en del av, och inget gläder mig mer än att se unga utveckla sitt rymdintresse på det sätt som Astronomisk Ungdom möjliggör.

Det blåser alltid en aning på toppen; att vara förtroendevald och leda ett ungdomsförbund som växer såsom AU gör kommer med ständigt nya utmaningar. Tillsammans har vi fattat många, ibland svåra, beslut och starka viljor och åsikter har flätats samman för att finna bästa möjliga väg framåt för AU. Framgångar kommer alltid med en baksida och arbetsbördan har stundvis varit extremt hög för en ideell förbundsstyrelse. I slutändan vet jag att det har varit värt varenda sekund av nedlagt arbete. Då, när man som jag gör nu ser tillbaka på året och minns glädjen i ögonen på ungdomar vars rymddrömmar har uppfyllts, skratten som ekat genom lokalerna under medlemsträffar och förväntan och entusiasmen hos dem som vågat satsa på den där rymdutbildningen de tidigare inte visste fanns. Då vet man att allt arbete jag och andra lagt ned har varit värt det. Det är det som motiverar mig; att få chansen att ge unga möjligheten att ta sitt intresse ännu längre och vara med om fina upplevelser i samband med sitt rymdintresse, något som i sin tur kan föra nyfikenheten vidare och inspirera andra. Det här är AU:s metod, och det är en fin metod. Framförallt är det en metod som gör skillnad för mängder av ungdomar som kommer in i en gemenskap med rymdintresset som gemensam nämnare; en gemenskap som inte fanns förut.

Slutligen vill jag tacka alla som är eller har varit engagerade i Astronomisk Ungdom sedan starten 2012 å det varmaste; ni har min allra största respekt. Det ideella arbetet är bland det finaste som finns, och det har varit en stor ära att ha fått förtroendet att leda ert arbete och arv vidare under 2016.

2017 fyller Astronomisk Ungdom 5 år. Det kommer att bli ett särskilt spännande och utmanade år. AU fyller en viktig funktion i samhället och jag hoppas och tror att jubileumsåret 2017 kommer att bjuda på en lika positiv utveckling i vårt arbete med att främja intresset för astronomi och rymdfart hos barn och unga i Sverige som 2016 har gjort. Vi har kommit så mycket längre på bara ett år; vad jag och alla andra kommer att ha att blicka tillbaka till den 31:a december 2017 kan vi bara spekulera i!

Gott nytt år, allesammans! Jag ser fram emot att se vart det bär för Astronomisk Ungdom 2017 tillsammans med er!

Med förhoppning om ett stjärnklart 2017,

Jennifer Andersson
Förbundsordförande
Astronomisk Ungdom

Varukorg